telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Co oznaczają grupy pożarów?

 

Grupy pożarów są to kategorie materiałów palnych podzielone ze względu na właściwości fizyko - chemiczne. Wyróżnia się pięć grup pożarów: A, B, C, D, F. Każda z grup oprócz oznaczenia literowego posiada swój znak graficzny (piktogram). Z grupami pożarów najczęściej można spotkać się w przypadku gaśnic. Każda gaśnica na etykiecie musi posiadać informację o grupach pożarów do, których gaszenia jest przeznaczona.

Grupa A - pożary materiałów stałych, przy spalaniu których zachodzi zjawisko żarzenia,

 grupa a

 

Grupa B - pożary cieczy i materiałów stałych topiących się,

grupa b

 

Grupa C - pożary gazów,

grupa c

Grupa D - pożary metali,

grupa d

 

Grupa F - pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

grupa f

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna