telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Kiedy wymagana jest aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu wymagana jest conajmniej raz na dwa lata. Odnosi się to także do  sytaucji, kiedy w budynku nie wystąpiły żadne zmiany mające wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej. W przypadku kiedy w obiekcie zmieniają się warunki ochrony przeciwpożarowej, aktualizacja powinna być przeprowadzana za każdym razem, bez ograniczeń czasowych. Sytuacje takie będą miały miejsce kiedy wykonana zostanie rozbudowa lub przebudowa budynku, w wyniku czego zmieni się układ dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie gaśnic lub innych urządzeń przeciwpożarowych. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu np. zmianie lokalu usługowego na przedszkole, także konieczne jest wykonanie aktualizacji instrukcji ppoż z uwzględnieniem innych wymagań przepisów przeciwpożarowych względem obiektu o nowym przeznaczeniu.

Przeprowadzenie aktualizacji każdorazowo należy odnotować w treści dokumentu. Instrukcje opracowane przed datą 7 czerwca 2010 r., czyli przed pojawieniem się nowego rozporządzenia i nowych wymagań dotyczących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oraz nieaktualizowane z różnych powodów przez długi czas będą wymagały aktualizacji w szerszym zakresie. Obecne przepisy zobowiązują do umieszczenia większej ilości informacji w części graficznej instrukcji. W związku z tym, jeśli instrukcja sprzed 7 czerwca 2010 r jest aktualizowana po raz pierwszy musi zostać uzupełniona w części graficznej między innymi o takie informacje, jak: liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach, odległośc od obiektów sąsiadujących, podział na strefy pożarowe i inne wymagane paragrafem 6. rozporządzenia.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna