telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Kto ma obowiązek opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

 

Kiedy już wiemy, że budynek powinien posiadać opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, może pojawić się kolejne pytanie. Kto powinien zająć się tym, aby instrukcja została opracowana, a tym samym kto powinien pokryć koszty jej opracowania?

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) mimo, że nakłada obowiązek opracowania instrukcji pożarowej, nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Jest tutaj mowa o właścicielach, zarządcach lub użytkwnikach obiektu jako podmiotach zobowiązanych do zapewnienia instrukcji. Wynika z tego, że odpowiedzi należy szukać w innych aktach prawnych.

Rzeczywiście, kwestia ta w szerszym zakresie niż tylko dotyczącym instrukcji uregulowana została w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81 poz. 351). Z ww. ustawy dowiadujemy się na kim spoczywa odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Biorąc pod uwagę, że opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, możemy w tym przypadku zastosować ten zapis. Wynika z niego, że w pierwszej kolejności pod uwagę powinna być brana umowa cywilno-prawna ustanawiająca użytkowanie lub zarząd i to na jej podstawie odpowiedzialnym za realizację obowiązków będzie zarządca lub użytkownik, odpowiednio do postanowień umowy.

W sytuacji kiedy taka umowa nie została zawarta lub nie został umieszczony w niej odpowiedni zapis obowiązek realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowania instrukcji, spoczywa na podmiocie faktycznie władającym budynkiem.

Podpisując umowę najmu warto zwrócić uwagę na zapisy regulujące kwestie odpowiedzialności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kiedy takich zapisów brakuje, należy je uzupełnić aby uniknąć późniejszych nieporozumień pomiędzy stronami umowy.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna