telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Obowiązek przekazania informacji z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do straży pożarnej?

 

Obowiązki związane z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego nie kończą się z chwilą jej opracowania. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) instrukcja ma być dokumentem, który może być wykorzystany na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych. Stąd obowiązek przekazywania warunków ochrony przeciwpożarowej oraz części graficznej do właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma obowiązku przekazywania całej instrukcji, a jedynie konkretnych informacji odnoszących się do danego obiektu - wyciągu z instrukcji. Będą to informacje o lokalizacji i sposobie dojazdu, drogach pożarowych, zaopatrzeniu wodnym, obiektach sąsiadujących, charakterystyce pożarowej budynku, strefach pożarowych, warunkach ewakuacji, instalacjach i urządzeniach przeciwpożarowych. W ramach planów graficznych należy przekazać wszystkie dane wymagane rozporządzeniem w tym zakresie, które w większości pokrywają się z zawartością części opisowej.

Sposób przekazania dokumentacji określany jest przez przez poszczególne komendy, a informacje te można znaleźć na ich stronach internetowych. Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalne i porządane jest przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej.

Obowiązek przekazania wyciągu z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do komendy powiatowej lub miejskiej występuje tam, gdzie wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie. Jakie są to obiekty dowiedzieć się można z § 28 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

Ponadto wykorzystanie instrukcji w przypadku prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ma ułatwiać zawarty w rozporządzeniu obowiązek przechowywania jej w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna