telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Jednym z podstawowych elementów systemów sygnalizacji pożarowej są czujki pożarowe, mające za zadanie na wczesnym etapie rozwoju pożaru wykrycie jego oznak. Element ten można zdefiniować jako część automatycznego systemu sygnalizacji…
Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej dostępnych w ofercie producentów należy zacząć od przywołania różnego nazewnictwa funkcjonującego dla tego typu systemów. Określeniem występującym w przepisach prawnych i normach jest "system sygnalizacji pożarowej",…
Sposób zapoznania użytkowników obiektu z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinien być określony w samej instrukcji co wynika z § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej…
Na temat obowiązku szkolenia bhp osób samozatrudnionych wypowiedział się Główny Inspektorat Pracy w interpretacji GNP/426/4560-364/07/PE z dnia 27 lipca 2007 r.  Powyższa interpretacja potwierdza obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków…
Pracodawca jest zobowiązany spełnić wymagania art. 209 Kodeksu Pracy mówiące o wyznaczeniu osób do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji oraz wyznaczeniu pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Przepisy nie…
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu wymagana jest conajmniej raz na dwa lata. Odnosi się to także do  sytaucji, kiedy w budynku nie…
Gaśnice podzielić można na dwa typt ze względu na budowę. Wyróżniamy gaśnice typu X, czyli tzw. pod stałym ciśnieniem. W przypadku tych gaśnic środek gaśniczy i czynnik napędowy znajdują sie…
Grupy pożarów są to kategorie materiałów palnych podzielone ze względu na właściwości fizyko - chemiczne. Wyróżnia się pięć grup pożarów: A, B, C, D, F. Każda z grup oprócz oznaczenia…
Gaśnice są jednym z podstawowych sposobów zabezpieczania obiektów na wypadek wystąpienia pożaru. Wszystkie budynki z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych muszą być wyposażone w ten podręczny sprzęt gaśniczy.  Tak…
Obowiązki związane z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego nie kończą się z chwilą jej opracowania. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i…
Kiedy już wiemy, że budynek powinien posiadać opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, może pojawić się kolejne pytanie. Kto powinien zająć się tym, aby instrukcja została opracowana, a tym samym kto powinien…

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998