telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Konserwacja SSP są to czynności wykonywane w celu zachowania pełnej sprawności systemu sygnalizacji pożarowej. Można uznać, że jest to pojęcie równoznaczne przeglądom ssp. Czynności konserwacyjne i przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej…
Ppoż jest skrótem od słowa przeciwpożarowe. Skrót ppoż używany jest w wielu sytuacjach związanych z tematyką dotyczącą ochrony przeciwpożarowej. Osoby poszukujące w informacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także zainteresowane…

Czym jest IBP?

Napisane przez
IBP jest to skrót od instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, czyli dokumentu wymaganego dla wybranych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. Inne potoczne określenia tego dokumentu to instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ppoż.…
Firma FireFlow ppoż Warszawa współpracuje z wieloma firmami i instytucjami z Warszawy, a także innych rejonów kraju, w zakresie zapewnienia wymaganych okresowych przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. Dbamy również o utrzymanie…
W tej części zajmiemy się omówieniem kolejnych rozdziałów, które muszą zawierać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w…
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcja przeciwpożarowa ogólna muszą być zapewnione dla obiektów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,…
Poniżej zamieszczamy najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Spis zawiera odnośniki do tekstu przepisów zamieszczonych na stronie ISAP - Internetowy Systemów Aktów Prawnych. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.…
Firma Bosch w roku 2020 wprowadziła do swojej oferty nowe centrale systemu sygnalizacji pożaru o nazwie AVENAR 2000 oraz AVENAR 8000. Panel AVENAR 2000 przeznaczony jest do małych i średnich…
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku musi spełniać szczegółowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i…
Badanie wydajności hydrantów jest czynnością wchodzącą w zakres działań określanych jako przegląd hydrantów. Wszystkie hydranty wewnętrzne, zewnętrzne oraz zawory hydrantowe muszą być kontrolowane w zakresie ciśnienia i wydajności. Badanie wydajności hydrantów…
Jednym z podstawowych elementów, w które wyposażony jest system SSP są czujki pożarowe, mające za zadanie na wczesnym etapie rozwoju pożaru wykrycie jego oznak. Element ten można zdefiniować jako część automatycznego…
Opis systemów sygnalizacji pożarowej dostępnych w ofercie producentów należy zacząć od przywołania różnego nazewnictwa funkcjonującego dla tego typu systemów. Określeniem występującym w przepisach prawnych i normach jest "system sygnalizacji pożarowej",…
Sposób zapoznania użytkowników obiektu z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinien być określony w samej instrukcji co wynika z § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej…
Na temat obowiązku szkolenia bhp osób samozatrudnionych wypowiedział się Główny Inspektorat Pracy w interpretacji GNP/426/4560-364/07/PE z dnia 27 lipca 2007 r.  Powyższa interpretacja potwierdza obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków…
Pracodawca jest zobowiązany spełnić wymagania art. 209 Kodeksu Pracy mówiące o wyznaczeniu osób do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji oraz wyznaczeniu pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Przepisy nie…
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą być aktualizowane co najmniej raz na dwa lata. Odnosi się to także do  sytaucji, kiedy w budynku nie…

Typy gaśnic

Napisane przez
Gaśnice ze względu na budowę dzieli się na dwa typy. Wyróżniamy gaśnice typu "X", czyli tzw. pod stałym ciśnieniem. W przypadku tych gaśnic środek gaśniczy i czynnik napędowy znajdują sie…
Grupy pożarów są to kategorie materiałów palnych podzielone ze względu na właściwości fizyko - chemiczne. Wyróżnia się pięć grup pożarów: A, B, C, D, F. Każda z grup oprócz oznaczenia…
Gaśnice są jednym z podstawowych sposobów zabezpieczania obiektów na wypadek wystąpienia pożaru. Wszystkie budynki z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych muszą być wyposażone w ten podręczny sprzęt gaśniczy.  Tak…
Obowiązki związane z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego nie kończą się z chwilą jej opracowania. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i…
Kiedy już wiemy, że budynek powinien posiadać opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, może pojawić się kolejne pytanie. Kto powinien zająć się tym, aby instrukcja została opracowana, a tym samym kto powinien…

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998