telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
wtorek, 15 wrzesień 2020 20:06

Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Opis systemów sygnalizacji pożarowej dostępnych w ofercie producentów należy zacząć od przywołania różnego nazewnictwa funkcjonującego dla tego typu systemów. Określeniem występującym w przepisach prawnych i normach jest "system sygnalizacji pożarowej", w skrócie SSP, który jest nazewnictwem poprawnym. Poza aktami prawnymi często można spotkać się z określeniem: "system alarmu pożarowego" (SAP) lub "system sygnalizacji pożaru". Najbardziej skrótowo i potocznie ta grupa urządzeń przeciwpożarowych jest określana jako system ppoż lub system przeciwpożarowy.

Polon - Alfa - systemy ppoż Polon i Ignis

Przegląd SSP dostępnych na polskim rynku rozpoczniemy od oferty polskiego producenta, firmy Polon-Alfa z Bydgoszczy. Firma ma obecnie w swojej ofercie system konwencjonalny Ignis serii 1000 oraz 2000. W grupie urządzeń adresowalnych posiada natomiast systemy Polon 4000 oraz Polon 6000.

System konwencjonalny Ignis może być oparty na jednej z trzech dostępnych central: Ignis 1240, Ignis 1520M lub Ignis 2040. Na liniach dozorowych tego systemu mogą pracować czujki szeregu 30 lub 40 oraz przyciski ROP-63.

Ignis 1240 Ignis 1520 Ignis 2040

Dla systemu adresowalnego Polon 4000 dostępnych jest pięć central. Zaczynając od najmniejszej Polon 4100, Polon 4200, Polon 4500, Polon 4900, Polon 4900S.

Centrale Polon 4100 i 4200 służą do zabezpieczenia małych i średnich obiektów. Różni je maksymalna liczba obsługiwanych elementów, liczba linii dozorowych, sygnałowych, kontrolnych, wyjść przekaźnikowych. Centrale współpracują z czujkami szeregu 4043 lub 4046 oraz mogą pracować w sieci.

Polon 4100 Polon 4200

Centrala Polon 4500 jest jednocześnie centralą automatycznego gaszenia. Przeznaczona jest zarówno do wykrywania i sygnalizowania pożaru, ale może też uruchamiać i monitorować proces gaszenia maksymalnie w czterech strefach. Współpracuje z czujkami serii 4046 oraz 6046 oraz może pracować w sieci.

Polon 4500

Centrale Polon 4900 i 4900S przeznaczone są do zabezpieczania dużych i bardzo dużych obiektów. Mogą pracować w sieci, wersja 4900S jest wyposażona w konwertery światłowodowe. Centrale współpracują z czujkami serii 4046 i 6046.

 

Polon 4900

Zapewniającym najnowocześniejsze rozwiązania systemem firmy Polon-Alfa jest Polon 6000. Centrala posiada architekturę rozproszoną. Budowa modułowa umożliwia rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu w różnych częściach zabezpieczanych obiektów, miejsca te określane są jako węzły systemu. System polecany jest przede wszystkim do obiektów rozległych. Panele sterujące oznaczane są jako PSO-60, natomiast system obsługuje zarówno czujki typu 4046, jak i najnowsze 6046.

Polon 6000

Bosch - systemy przeciwpożarowe FPA-1200 i FPA-5000

Innymi często spotykanymi systemami sygnalizacji pożarowej są adresowalne FPA-1200 lub FPA-5000 firmy Bosch. Firma posiada w ofercie także system konwencjonalny FPC-500. 

Centrala FPA-1200 przeznaczona jest do zabezpieczania obiektów małych i średnich. Może obsługiwać maksymalnie dwie pętle dozorowe. W wyposażeniu standardowym posiada moduł obsługujący jedną pętle o maksymalnie 127 elementach. Może być rozbudowana o drugi taki sam  moduł. Centrala posiada również moduł z ośmioma przekaźnikami do zastosowań niskonapięciowych.

Bosch FPA-1200

Centrala FPA-5000 dzięki budowie modułowej o dużych możliwościach rozbudowy i możliwości pracy w sieci może być użyta do prawie każdego zastosowania. Konfiguracja centrali polega między innymi na wyborze odpowiedniej obudowy i potrzebnych modułów. System może być połączony z innymi systemami, np. DSO Prasideo lub Paviro, automatyka budynkowa BIS, uniwersalne systemy zabezpieczeń Bosch UGM.

Bosch FPA-5000

System konwencjonalny FPC-500 w przeciwieństwie do wyżej wymienionych nie posiada świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB. Seria ta obejmuje trzy typy central FPC-500-2, FPC-500-4, FPC-500-8, które obsługują odpowiednio maksymalnie 2, 4 lub 8 stref dozorowych. Mają zastosowanie w przypadku małych obiektów, gdzie maksymalnie mogą pracować z 256 czujkami w przypadku 8 stref.

Bosch FPC-500

Siemens - systemy Cerberus i FC

Firma Siemens w ofercie systemów sygnalizacji pożarowej posiada system adresowalny Cerberus Eco (CCCF), adresowalny oraz konwencjonalny system Cerberus Fit oraz adresowalny Cerberus Pro.

Centrale z grupy Cerberus Eco przewidziane są do zabezpieczania małych i średnich obiektów. W linii produktów Eco występują panele FC18 podzielone na typy ze względu na rodzaj wyświetlacza - FC1820, FC1840, FC186X. Każdy z paneli FC18 może obsłużyć od 252 do 1512 urządzeń oraz może pracować w sieci.

Siemens Cerberus FC18

Adresowalny Cerberus Fit z centralą FC360 może działać z jedną pętlą i obsługuje maksymalnie 126 elementów. Obsługuje ponadto dwie linie sygnalizatorów, cztery programowalne wejścia/wyjścia, trzy bezpotencjałowe przekaźniki.

Siemens Cerberus FC360

Konwencjonalny Cerberus Fit obejmuje centrale FC121-ZA, FC122-ZA, FC123-ZA, FC124-ZA, z których każda obsługuje odpowiednio 2, 4, 8, 12 stref. W każdej ze stref mogą znaleźć się maksymalnie 32 elementy.

Siemens Cerberus FC121

Zapewniającym największe możliwości systemem firmy Siemens jest Cerberus Pro, w którym dostępne są panele FC361, FC721, FC722, FC723, FC724, FC726. Centrale FC361 i FC721 nie są przeznaczone do pracy w sieci i mogą obsługiwać jedną pętlę dozorową. FC722 obsługuje dwie pętle, FC724 cztery pętle, natomiast FC723 i FC726 po dwie pętle, ale posiadają budowę modułową, która umożliwia łatwą rozbudowę.

Siemens Cerberus FC361

Zettler - centrale ppoż

Oferta firmy Zettler obejmuje centrale adresowalne Profile Flexible, Profile, MZX. W ramach systemów konwencjonalnych dostępne są MZX-c+ oraz centrala sterowania gaszeniem MZX-e.

W linii produktów Zettler Profile Flexible występują centrale PRO215S, PRO215D, PRO885D, PRO815D, które obsługują od 2 do 8 pętli. Dostępne są również centrale w obudowach modułowych: Pro16xD, Pro32xD, Pro16xBB, Pro32xBB. Centrale te obsługują od 2 do 32 pętli w zależności od zastosowanych rozszerzeń i dostępnej mocy na pętli.

Zettler Pro 16

W linii produktów Profile występują centrale P115S, P115D, P485D, P405D, P885D, P805D. W zależności od modelu centrale te obsługują od 1 do 8 pętli.

Zettler P115

W gamie central MZX dostępne są następujące modele: MZX125, MZX25, MZX251, MZX252, MZX253, MZX254. Zapewniają one obsługę od 1 do 4 pętli, maksymalnie 1000 adresów i 240 stref.

Zettler MZX

W grupie central konwencjonalnych MZX-c+ dostępne są modele obsługujące 4, 8, 16 i 32 strefy. Centrale 8–32-strefowe obsługują dowolną kombinację kart rozszerzeń: 8 wyjść przekaźnikowych, obwodów alarmowych i wyjść typu open collector 0 V, do maksymalnie 12 kart, które mogą być aktywowane od alarmów strefowych lub jako wyjścia ogólnego przeznaczenia.

Zettler MZX-c+

Honeywell - Esser

Firma Honeywell pod marką Esser dostarcza systemy sygnalizacji pożarowej FlexES Control oraz IQ8 Control C/M. Posiada także centralę sterowania gaszeniem 8010.

W grupie FlexES występują warianty budowy central o nazwach FlexES Control FX 2, FlexES Control FX 10, FlexES Control FX 18. Centrale umożliwiają obsługę odpowiednio do 2 pętli, do 10 pętli, do 18 pętli. 

Esser FlexES

W grupie IQ8 Control C/M występują centrale IQ8 Control C i IQ8 Control M o budowie modułowej. Centrala IQ8 Control C obsługuje maksymalnie 2 pętle, centrala IQ8 Control M obsługuje do  8 pętli lub 7 pętli o podwyższonej mocy.

Esser IQ8

Vidicon - SSP SmartLine

Firma Vidicon oferuje systemy przeciwpożarowe Inim w wersjach konwencjonalnych i adresowalnych.

Centrale konwencjonalne to SmartLine020/2, SmartLine020/4, SmartLine036/4. W zależności od modelu umożliwiają obsługę od 2 stref do maksymalnie 36, po zastosowaniu dodatkowych modułów SmartLine/8Z.

Inim Smartline

W grupie systemów adresowalnych Inim dostępne są centrale: Previdia 216, SmartLight/S, SmartLight/G, SmartLoop1010/G, SmartLoop1010P-G, SmartLoop1010/P, SmartLoop2080/S, SmartLoop2080/G, SmartLoop2080/P-G, SmartLoop2080/P. 

Centrala Previdia 216 ma budowę modułową i może pracować w sieci. Obsługuje maksymalnie 16 pętli po zastosowaniu 8 modułów pętlowych.

Inim Previdia 216

Centrala SmartLight umożliwia obsługę jednej pętli w przypadku wersji S do 64 urządzeń i do 16 stref, dla wersji G do 240 urządzeń i do 30 stref.

Inim Smartlight

Centrale SamrtLoop obsługują 1 lub 2 pętle z możliwością rozszerzenia do 8 pętli. 

Inim Smartloop 2080s

Schrack - systemy przeciwpożarowe Integral

Firma Schrack Seconet posiada adresowalne systemy ppoż Integral IP MXF, Integral IP CXF, Integral IP BXF.

Schrack integral Ip BXF Schrack integral Ip CXF Schrack integral Ip MXF

Czytany 1494 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 marzec 2022 20:17

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998