telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
czwartek, 02 październik 2014 14:20

Zasady rozmieszczania gaśnic

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Gaśnice są jednym z podstawowych sposobów zabezpieczania obiektów na wypadek wystąpienia pożaru. Wszystkie budynki z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych muszą być wyposażone w ten podręczny sprzęt gaśniczy.  Tak szerokie zastosowanie wynika między innymi z niższych kosztów tego sprzętu, niż ma to miejsce w przypadku innych urządzeń i systemów przeciwpożarowych.

Gaśnice podstawa prawna

Dobór i rozmieszczenie gaśnic powinien odbywać się na podstawie zasad określonych w paragrafach 32 i 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.). Ponadto tam, gdzie wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna ona zawierać informacje o ilości, rodzaju i rozmieszczeniu gaśnic wymaganym dla danego obiektu. Informacje powinny być także umieszczone w części graficznej instrukcji.

Dobór rodzaju środka gaśniczego

Gaśnica proszkowa

Planując wyposażenie budynku w gaśnice należy określić jakiego rodzaju materiały palne będą znajdowały się w strefie zabezpieczanej. Na tej podstawie należy dobrać gaśnicę przeznaczoną do gaszenia odpowiednich grup pożarów, odpowiadających rodzajowi materiału palnego. W praktyce najczęściej stosowane są gaśnice proszkowe przeznaczone do grup A, B i C oraz gaśnice zawierające dwutlenek węgla CO2 tzw. śniegowe, przeznaczone do grup B i C.

Każda z gaśnic ma umieszczoną na etykiecie informację dotyczącą grup pożarów, do których jest przeznaczona oraz informację o dopuszczeniu do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Zawsze jednak dobór gaśnic powinien opierać się na indywidualnej ocenie zagrożenia pożarowego, gdyż oprócz wymienionych typów gaśnic dostępne są też inne, dostosowane do specyficznych warunków.

Wymagana ilość środka gaśniczego

Po wyborze odpowiedniego typu gaśnicy należy obliczyć minimalną wymaganą ilość środka gaśniczego potrzebnego do zabezpieczenia określonej powierzchni. Do obliczeń wykorzystać należy zasady określone w paragrafie 32. rozporządzenia. Wymagane będą 2 kg (3 dm3) środka gaśniczego na 100 m2 powierzchni lub na 300 m2 powierzchni w zależności od rodzaju obiektu i obecności stałych urządzeń gaśniczych.

Lokalizacja i oznakowanie gaśnic

Kolejnym krokiem będzie rozmieszczenie gaśnic w miejscach, które są widoczne i łatwo dostępne. Gaśnice powinny znajdować się na drogach ewakuacyjnych, ale z daleka od źródeł ciepła, np kaloryferów. Kiedy w budynku występują piętra o takim samym układzie, gaśnice powinny znajdować się w tych samych miejscach. Odległość do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m. Tym samym odległość do najbliższej gaśnicy determinuje decyzję o zakupie mniejszej ilości gaśnic o większej masie lub wiekszej ilości o mniejszej masie, przy zachowaniu wymaganych norm ilości środka gaśniczego.

Przy każdej gaśnicy należy umieścić znak "gaśnica" zgodny z Polską Normą.

Więcej informacji dotyczących gaśnic zamieściliśmy na stronie legalizacja gaśnic.

Czytany 3485 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 marzec 2022 20:24

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998