telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły

Opracowanie oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły w atrakcyjnej, obniżonej cenie.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły

Oferta skierowana jest do wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjów, średnich, zespołów szkół, uczelni wyższych oraz przedszkoli.

W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza.

Wraz z instrukcją otrzymają Państwo plany ewakuacyjne, które należy umieścić w widocznym miejscu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69). Plany ewakuacji są czytelne, wykonane w formacie A3 oraz w ilości określonej przez zamawiającego. Instrukcja opracowywana jest przez zespół doświadczonych specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.

W każdej szkole, gdzie kubatura brutto budynku przekracza 1000 m3 powinna być opracowana instrukcja przeciwpożarowa wraz z planami ewakuacji. Instrukcja powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata lub częściej, jeśli nastąpią zmiany mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe lub ewakuację. Zapewnienie instrukcji ppoż w szkole jest szczególnie ważne ze względu na dużą liczbę użytkowników obiektu i związane z tym wyzwania podczas ewakuacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest podstawowym dokumentem z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który normuje obowiązki personelu szkoły, opisuje wyposażenie w systemy i urządzenia przeciwpożarowe, ustala zasady ewakuacji i postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Posiadanie profesjonalnie opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest cennym wsparciem dla zarządcy oraz dyrektora szkoły, pozwalającym na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w podległej placówce.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom oraz biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe placówek oświatowych stworzyliśmy naszą ofertę. Korzystając kompleksowo z pozostałych naszych usług, takich jak: przegląd warunków ochrony ppoż, wyposażenie w gaśnice oraz znaki ewakuacyjne, przegląd gaśnic i hydrantów mają Państwo możliwość dodatkowego znacznego obniżenia kosztów opracowania instrukcji. Jednocześnie gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług i indywidualne podejście do podejmowanych zagadnień.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wypełnij formularz w celu otrzymania oferty.

Dostępna dokumentacja: