telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Serwis PPOŻ

Legalizacja gaśnic

Terminowo wykonywana legalizacja gaśnic jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Gaśnice to podstawowy sprzęt gaśniczy używany przed przybyciem straży pożarnej.

Profesjonalnie i rzetelnie wykonane przeglądy gaśnic zapewniają ich sprawność oraz umożliwiają skuteczne działanie w przypadku wystąpienia pożaru. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z przeglądami gaśnic.

Legalizacja gaśnic
 
Przegląd w siedzibie klienta
 
Wykwalifikowani i doświadczeni konserwatorzy
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć przeglądy gaśnic doświadczonym specjalistom z FireFlow!

Legalizacja gaśnic Warszawa

Wykonujemy legalizację i konserwację gaśnic na terenie Warszawy i okolic. Zlecenia wykonywane są w lokalizacji wskazanej przez naszych klientów. Zakres i sposób wykonywanych przeglądów zgodny jest z wymaganiami opisanymi poniżej.

Konserwacja gaśnic przepisy

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów "Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów".

Przegląd gaśnic

Oprócz wyposażenia obiektu w gaśnice właściciel, administrator lub użytkownik powinien zadbać o to, aby były one poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym.

Według zaleceń producentów konserwacja gaśnicy proszkowej powinna polegać na oględzinach zewnętrznych urządzenia w ramach których ocenia się, czy nie ma uszkodzeń w obrębię plomby i zawleczki oraz zbiornika gaśnicy.

Należy sprawdzić:

  • czy zbiornik nie jest skorodowany,
  • czy dysza jest drożna,
  • czy etykieta, kontrolka są czytelne,
  • czy wskazówka manometru znajduje się na zielonym polu.

Po wykonaniu czynności kontrolnych należy umieścić kontrolkę z datą następnego przeglądu, stanowiącą okres legalizacji gaśnicy i potwierdzającą, że gaśnica jest sprawna .

Gaśnice "śniegowe" CO2 muszą być sprawdzone pod kątem stanu zewnętrznego. W ramach tej czynności ocenia się te same elementy jak dla gaśnicy proszkowej oraz dodatkowo:

  • czy zbiornik posiada aktualną i czytelną datę legalizacji,
  • wybite masy netto, brutto, tarę,
  • czy ubytek masy CO2 nie przekracza 5%.

Przegląd gaśnicy co ile?

Gaśnice zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji co najmniej raz w roku.

Nie należy mylić terminów przeglądu gaśnicy z informacją, jaki jest okres gwarancji, podawaną przez producenta. W przypadku nowych gaśnic, często producenci na etykiecie umieszczają informację, kiedy należy wykonać pierwszy przegląd techniczny i konserwację, licząc od daty produkcji.

Rodzaje i budowa gaśnic

Jednym z wyróżników rodzajów gaśnic jest podział ze względu na budowę. Dzielimy je na urządzenia pod stałym ciśnieniem i gaśnice z ładunkiem wyrzutowym, nabojem.

Gaśnice pod stałym ciśnieniem w oznakowaniu zawierają znak "X" np. GP-6X. Czynnikiem wyrzutowym jest w takim przypadku najczęściej azot, a jego ciśnienie w zbiorniku wskazywane jest przez manometr. Najczęściej produkowanymi i stosowanymi gaśnicami tego typu są gaśnice proszkowe 2, 4 i 6 kg.

Drugą kategorią są gaśnice z ładunkiem wyrzutowym w oddzielnym zbiorniku, oznaczane literą "Z" występującą w nazwie typu gaśnicy. 

Gaśnice proszkowe

Najczęściej spotykanym i jednym z najskuteczniejszych środków gaśniczych, biorąc pod uwagę również cenę, jest proszek gaśniczy. Spotkać można proszki gaśnicze przeznaczone do gaszenia grup pożarów B C oraz A B C. Pod względem chemicznym są to mieszaniny fosforanów i siarczanów amonowych oraz dodatków, które mają za zadanie zmniejszyć wchłanianie wilgoci oraz zapobiegać zbrylaniu środka gaśniczego.

Proszki gaśnicze tego typu cechuje szeroki zakres stosowania w różnym przedziale temperatur, wysoka odporność na wstrząsy oraz możliwość długiego przechowywania bez znacznego ubytku skuteczności gaśniczej.

Budowa gaśnic proszkowych

Gaśnica proszkowa zbudowana jest z bezszwowych zbiorników stalowych, które pomalowane są trwałą powłoką lakierniczą zapewniającą wysoką odporność na korozję nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja gaśnicy umożliwia w każdej chwili przerwanie gaszenia, a zastosowanie gumowego węża ułatwia manewrowanie podczas gaszenia.

Koszty eksploatacji tego typu gaśnic obniża możliwość łatwego ponownego napełnienia. Dodatkowe atuty stanowią łatwa obsługa i niezawodność w działaniu.

Oznaczenia gaśnic proszkowych

Przykładowe oznaczenia gaśnic proszkowych to:

  • gaśnica proszkowa z ładunkiem zasilającym: GP-1z, GP-6z, GP-9z,
  • gaśnica proszkowa pod stałym ciśnieniem: GP-2x, GP-4x, GP-6x.

Gaśnice z dwutlenkiem węgla CO2 tzw. "śniegowe"

Kolejnym często spotykanym typem są gaśnice "śniegowe" zawierające dwutlenek węgla CO2. Działanie gaśnicze CO2 polega na obniżeniu stężenia tlenu w otoczeniu pożaru co powoduje przerwanie procesu spalania.

Przeznaczone są szczególnie do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Dużą zaletą tego typu sprzętu gaśniczego jest niepozostawianie zanieczyszczeń w wyniku gaszenia, jak ma to miejsce w przypadku gaśnic proszkowych.

Gaśnice pianowe

Gaśnica pianowa przeznaczona jest do gaszenia pożarów grup A (ciał stałych) i B (cieczy palnych). Ich szczególny rodzaj, tak zwane gaśnice gastronomiczne, przeznaczone są do gaszenia pożarów grupy F (tłuszcze i oleje jadalne). Gaśnice pianowe zawierają wodny roztwór środka pianotwórczego oraz sprężony gaz, który ma za zadanie wypchnąć roztwór na zewnątrz.

Niewątpliwą zaletą gaśnic pianowych jest to, że nie pozostawiają zabrudzeń i nie niszczą materiałów znajdujących się w strefie działania. Nie są szkodliwe dla ludzi oraz środowiska. Nie występuje tu problem z utylizacją środka gaśniczego, tak jak np. w przypadku gaśnic proszkowych.

Gaśnice wodne mgłowe

Przeznaczone są do gaszenia pożarów grup A (ciała stałe) i F (tłuszcze i oleje jadalne). Mogą być oznakowane jako GMW-3x AF, gdzie cyfra 3 informuje o pojemności w litrach. Środkiem gaśniczym jest zdemineralizowana woda, która wyrzucona na zewnątrz przez azot pod ciśnieniem, zamienia się w mgłę wodną. Proces ten możliwy jest dzięki wykorzystaniu dyszy o odpowiednich parametrach.

Gaśnica pozwala uzyskać strumień mgły wodnej o bardzo małej średnicy kropli, rzędu 25 mikronów. Tak duże rozproszenie wody, dzięki znacznej powierzchni styku ze strefą spalania, powoduje bardzo efektywne odbieranie ciepła. Skutkuje to wysoką skutecznością gaśniczą, przy zachowaniu minimalnych szkód w wyniku gaszenia.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998