telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Serwis PPOŻ

Przegląd drzwi ppoż

Przegląd drzwi ppoż, to działanie wynikające z obowiązującego prawa i instrukcji producentów drzwi przeciwpożarowych.

Profesjonalnie i rzetelnie wykonane przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych zapewniają prawidłowe działanie i spełnienie funkcji skutecznego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się pożaru.

Drzwi PPOŻ
 
Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści
 
Konkurencyjna cena
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć przegląd drzwi ppoż doświadczonym specjalistom z FireFlow!

Przegląd drzwi przeciwpożarowych

 Przegląd drzwi przeciwpożarowych powinien być wykonywany regularnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego elementu zabepieczeń przeciwpożarowych w budynku. Drzwi przeciwpożarowe stanowią barierę zabezpieczającą przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu na sąsiednie strefy pożarowe. W zależności od klasy drzwi przeciwpożarowych, odporność na działanie ognia będzie wynosiła 30 minut lub 60 minut, co odpowiada oznaczeniom klasy odporności ogniowej EI 30 lub EI60.

Wykonujemy przeglądy drzwi przeciwpożarowych Mercor, Dierre, Padilla, Alufire, Andreu Barbera.

Oznakowanie drzwi ppoż

Drzwi ppoż zamykać

Drzwi ppoż powinny być oznakowane znakiem zgodnym z Polskimi Normami. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Oznakowanie ma informować o zakazie blokowania drzwi, przez co pozostawałyby otwarte w przypadku powstania pożaru.

Podczas przeglądu drzwi ppoż sprawdzane jest, czy na każdych drzwiach znajduje się znak "Drzwi przeciwpożarowe zamykać!". Przepisy nie regulują szczegółów oznakowania między innymi dotyczących umieszczania znaków z jednej lub z dwóch stron drzwi. Niezbędnym minimum jest umieszczenie znaku po jednej stronie drzwi, która pozostaje widoczna po ich otwarciu.

Przegląd drzwi ppoż przepisy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, drzwi przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta.

Dokumentacje techniczno - ruchowe producentów zawierają informacje, że drzwi ppoż powinny być regularnie poddawane przeglądom technicznym. Brak przeglądów drzwi ppoż będzie miał negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu i może doprowadzić do zwiększenia strat w wyniku pożaru. Ponadto niewykonywanie przeglądów drzwi ppoż może stwarzać problemy związane z wypłatą odszkodowań.

Jak wygląda przegląd drzwi ppoż?

Sposób wykonania przeglądu drzwi ppoż będzie wynikał z dokumentacji technicznej producenta drzwi. W większości przypadków w ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

  • Oględziny zewnętrzne drzwi.
  • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem.
  • Sprawdzenie powłoki lakierniczej Kontrola zawiasów i ich zamocowania.
  • Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli, klamek.
  • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej.
  • Smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych.
  • Kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza.
  • Sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych.
  • Sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych.
  • Sprawdzenie osadzenia ościeżnicy.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998