telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Serwis PPOŻ

Przegląd SSP | Konserwacja SSP

System sygnalizacji pożarowej (SSP) określany często jako instalacja sygnalizacji pożarowej, system sygnalizacji pożaru, system alarmu pożarowego (SAP) lub skrótowo - system ppoż. System umożliwia wczesne wykrycie pożaru, uruchomienie alarmu pożarowego, przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej oraz wysterowanie zgodnie z przyjętymi algorytmami urządzeń i systemów występujących w budynku.
Przegląd SSP
Kompleksowy przegląd i konserwacja systemu SSP
Autoryzacja producentów systemów pożarowych
Rzetelna i terminowa realizacja

System sygnalizacji pożaru konserwacja

System sygnalizacji pożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zaliczane jest do urządzeń przeciwpożarowych, w związku z tym przegląd techniczny powinien być wykonywany co najmniej raz w roku.

Zakres wykonywanego przeglądu opisany jest w dokumentacji techniczno - ruchowej dla danego systemu. Obejmuje on m.in.:

  • sprawdzenie współdziałania systemu z innymi instalacjami w budynku, np. dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania, kontrola dostępu, dźwigi osobowe,
  • ocenę wzrokową sprawności połączeń kablowych i elementów systemu,
  • sprawdzenie poprawności zadziałania czujek poprzez aktywację temperaturą, aerozolem,
  • próby sprawności akumulatorów
  • sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) oraz sygnalizatorów akustycznych i optycznych.

Z każdego przeglądu przekazujemy protokół opisujący zakres przeglądu i stwierdzone nieprawidłowości. Protokół dostarczamy w formie wydrukowanej i elektronicznej.
Usterki i uszkodzenia systemu ppoż stwierdzone w wyniku przeglądu usuwane są po wcześniejszym przedstawieniu oferty i akceptacji jej przez klienta.

Serwis systemów ppoż

W ramach naszych usług proponujemy także stałe wsparcie serwisowe. W zależności od sytuacji i potrzeb realizowane jest w dwóch formach:

  • instrukcja udzielana telefonicznie, w celu zweryfikowania usterki i podjęcia próby przywrócenia prawidłowego działania systemu,
  • interwencyjny przyjazd serwisanta do obiektu w celu weryfikacji i usunięcia uszkodzenia.

Koszty stałej współpracy w zakresie serwisu uzależnione są od lokalizacji obiektu oraz rozmiarów systemu sygnalizacji pożaru. Rozliczenia mogą być prowadzone w formie stałego abonamentu lub obliczane na podstawie liczby podjętych interwencji serwisowych.

Na rynku wielu producentów oferuje rozwiązania w tym zakresie. Możemy spotkać systemy firm Polon-Alfa, Bosch, Esser firmy Honeywell, Siemens, Zettler, Aritech, Inim.

W naszej ofercie mamy kompleksowe usługi związane z systemami sygnalizacji pożarowej, zaczynając od projektowania, a kończąc na przeglądach i serwisie. Nasi projektanci i serwisanci posiadają wymagane uprawnienia, wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do profesjonalnego wykonania powierzonych zadań.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998