telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Systemy PPOŻ

Systemy ppoż są zaawansowanym sposobem zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu ochrony obiektów przed pożarem. Zaliczane będą do nich...Więcej

takie systemy, jak:
  • system sygnalizacji pożaru,
  • systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • stałe urządzenia gaśnicze gazowe i wodne.

Rozwiązania te są skutecznymi sposobami na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Rolę nadrzędną w przypadku obecności wielu systemów przeciwpożarowych będą pełniły systemy sygnalizacji pożaru. To one będą uruchamiały inne systemy ppoż lub będą odbierały sygnał informujący o uruchomieniu pozostałych instalacji przeciwpożarowych, np. o wyzwoleniu środka gaśniczego w celu gaszenia pożaru poprzez instalację, gdzie środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla.

Systemy ppoż Warszawa

W ramach naszej oferty zapewniamy kompleksową realizację systemów sygnalizacji pożaru, jako jednego z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia wysokiego stopnia ochrony przeciwpożarowej. Projektujemy systemy sygnalizacji pożaru oraz systemy oddymiania. Oferujemy montaż systemów przeciwpożarowych głównie na obszarze miasta Warszawa i województwa mazowieckiego.

Systemy przeciwpożarowe, a instalacja przeciwpożarowa

Systemy przeciwpożarowe oraz instalacja przeciwpożarowa to dwa określenia często używane zamiennie. Określenie instalacja przeciwpożarowa będzie miało szersze znaczenie, gdyż będzie odnosiło się zarówno do instalacji gaśniczych tryskaczowych lub hydrantów, jak i systemów sygnalizacji pożarowej. Określenie systemy przeciwpożarowe będzie ograniczało się szczególnie do systemów opartych na układach elektronicznych. W związku z tym trafniejsze będzie nazwanie tryskaczy lub hydrantów instalacją niż systemem.

System sygnalizacji pożaru

Zastosowanie systemów przeciwpożarowych w postaci systemu sygnalizacji pożarowej pozwala na wykrycie pożaru w początkowej fazie, często kiedy dym nie jest jeszcze widzialny dla oka ludzkiego. Wykrycie oznak pożaru uruchamia szereg zdarzeń przewidzianych w scenariuszu pożarowym oraz zapisanych w centrali systemu. Centrala sygnalizacji pożarowej jest sercem systemu, która będzie zbierała, przetwarzała i wysyłała wszystkie sygnały.

Funkcję detekcji pełnią czujki dymu, ciepła, płomienia i stanowią zabezpieczenie wszystkich pomieszczeń lub wybranych, w zależności od przyjętych założeń projektowych. Wykrywanymi symptomami pożaru mogą być dym, ciepło, płomień. Najczęściej stosowanym elementem detekcyjnym jest czujka dymu. Po odebraniu sygnału z czujek lub przycisków ROP system przeciwpożarowy uruchamia sygnalizatory, w celu poinformowania osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i konieczności ewakuacji.

Głównymi funkcjami systemu przeciwpożarowego są:

  • szybkie wykrywanie pożarów,
  • poinformowanie ludzi o występującym zagrożeniu pożarowym,
  • zaalarmowanie straży pożarnej.

Instalacje ppoż - współpraca

System SSP będący w stanie alarmu pożarowego może uruchamiać szereg innych urządzeń mających za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru, ułatwić ewakuację lub ugasić pożar. Jednym z uruchamianych systemów może być system oddymiania klatek schodowych z klapami dymowymi lub oknami oddymiającymi. Uruchomienie tego systemu odbywa się za pośrednictwem centrali sterującej systemem oddymiającym.

Otwarcie klap dymowych na najwyższej kondygnacji oraz otworów napowietrzających, np. w postaci drzwi wejściowych do budynku, powoduje usuwanie dymu na zewnątrz na drodze efektu kominowego. System oddymiania klatki schodowej może występować również samodzielnie i być uruchamiany bez udziału SSP.

Rozpoczęcie procesu oddymiania może odbywać się po wykryciu dymu przez czujkę pożarową podłączoną do centrali sterującej lub instalacja może być uruchomiona ręcznie poprzez przyciski zainstalowane na klatce schodowej. W przypadku systemu grawitacyjnego proces polega na otwarciu klapy dymowej lub okna oddymiającego oraz otwarciu okna lub drzwi napowietrzających.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998