telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Zabezpieczenia ppoż

Pod hasłem zabezpieczenia ppoż kryje się zabezpieczenie przepustów instalacji w ścianach i stropach budynków, zapewniające uzyskanie odporności ogniowej co najmniej równej przegrodzie budowlanej. Zabezpieczeniu podlegają przepusty kablowe, rurowe oraz mieszane. Zabezpieczać poprzez malowanie można także konstrukcje drewniane lub stalowe oraz impregnować wykładziny i tkaniny.

zabezpieczenia ppoż

Zabezpieczenie ppoż przepustów instalacyjnych wchodzi w zakres tak zwanych biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonanie tego typu zabezpieczeń najczęściej jest konieczne w elementach oddzieleń przciwpożarowych, stanowiących granice stref pożarowych. Rodzaj stosowanych rozwiązań uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju instalacji i materiału z jakiego jest wykonana.

Największymi producentami systemów zabezpieczeń przepustów instalacyjnych są firmy Hilti, Promat, Mercor, Alfaseal. Realizując zlecenie nie ograniczamy się do jednego producenta, ale dobieramy rozwiązania do zastanej sytuacji kierując się obniżeniem kosztów klienta.

Rodzaje zabezpieczeń ppoż

Wyróżnia się bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynkach, zakładach pracy, magazynach, halach i w innych miejscach zagrożonych pożarem. Warto sobie uświadomić, że ważnym aspektem jest nie tylko profesjonalne działanie bezpośrednio w sytuacji kryzysowej, ale i przeciwdziałanie – szybkie wykrycie pożaru i innych zagrożeń. Mogą to zagwarantować systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) czy systemy oddymiania, które w FireFlow jesteśmy w stanie zaprojektować oraz zamontować w budynku.

Formą zabezpieczenia jest także odpowiednio sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, czy opracowanie scenariuszy postępowania na wypadek pożaru. Bardzo ważne jest też zachowanie odpowiedniego poziomu odporności ogniowej konstrukcji w zakresie nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej – pozwala to na sprawną i bezpieczną ewakuację osób przebywających w budynku. Gwarantuje też usprawnienie pracy strażaków i ograniczenie start po pożarze.

Formy zabezpieczenia przeciwpożarowego

Do biernej formy przeciwdziałania pożarom należy, m.in. zabezpieczenie konstrukcji, stropów, kanałów wentylacyjnych, czy szczelin budowlanych. Przygotowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, ekspertyzy, plany postępowania w sytuacji kryzysowej, wykonujemy oceny zagrożenia. Ponadto opracowujemy projekty i wdrażamy profesjonalne systemy przeciwpożarowe w budynkach, zakładach pracy, na terenach odkrytych. Rozwiązania dopasowujemy do potrzeb klientów, aby byli w pełni zadowoleni ze świadczonych przez nas usług.

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe obejmuje także czynności serwisowe i pełen pakiet szkoleń, które mają na celu przygotować pracowników, aby w razie zagrożenia byli w stanie podjąć szereg czynności mających ochronić ich zdrowie i życie. W FireFlow wykonujemy przeglądy i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, oferujemy też usługi serwisowe systemów oddymiania, czy sygnalizacji pożaru. Posiadamy w tym zakresie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998