telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Szkolenia Pierwsza Pomoc

 

Przeprowadzamy kursy z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników, a także innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Naszą ofertę szkoleniową dostosowujemy do oczekiwań klientów.

Szczególny nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne, których opanowanie podczas ćwiczeń pozwoli poczuć sie pewniej w przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji realnego zagrożenia. Naszymi wykładowcami są doświadczeni ratownicy medyczni oraz strażacy.

 

Nasze szkolenia składają się ze wstępu teoretycznego i części praktycznej. Wstęp teoretyczny stanowi przygotowanie i wprowadzenie do części praktycznej. Część wykładowa wzbogacona jest o prezentację multimedialną i filmy związane z omawianą tematyką.

 

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w grupach, których wielkość umożliwia każdemu z uczestników pełne, bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach. Ćwiczenia obejmują zasady przeprowadzania oceny wstępnej stanu osoby poszkodowanej, prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej u osób w różnym wieku, postępowanie w różnego rodzaju urazach i stanach nagłych. W celu zbliżenia ćwiczeń do sytuacji realnej do ćwczeń w zakresie resuscytacji wykorzystujemy fantomy. Opatrujemy rany wyglądające bardzo realnie dzięki wykorzystaniu zestawu do pozoracji zranień. Podczas opatrywania urazów korzystamy z typowych apteczek jakie mogą znajdować się w miejscu pracy. W ramach szkolenia przeprowadzamy symulacje rzeczywistych zdarzeń, które stanowią podsumowanie i kompleksowe sprawdzenie elementarnych umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia. Symulacje obejmują różne sytuacje zaczerpnięte z życia, które mogą spotkać uczestników szkolenia. Ten element szkolenia jest dobrą okazją do wychwycenia błędów i omówienia ich w obrębie grupy.

 

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy skierowane są przede wszystkim do firm, które zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a Kodeksu Pracy mają obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy. Zakres i czas trwania szkolenia może być ustalany indywidualnie, po przedstawieniu propozycji programu szkolenia, w zależności od oczekiwań klienta.

 

Informacje o pierwszej pomocy

Kwestie związane z udzielaniem pierwszej pomocy zawarte zostały w kilku aktach prawnych. Jest to między innymi Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 poz. 757). W art. 4 Ustawy jest mowa, o tym że każdy kto zauważy osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego powinien powiadomić o tym odpowiednie słuzby ratownicze. 

Z kolei art. 162 Kodeks Karnego w paragrafie 1 mówi, że kto nie udziela pierwszej pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim zagrożeniu życia lub uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna