telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Szkolenia bhp - wstępne i okresowe

 

Prowawdzimy wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy szkolenia dla wszystkich grup zawodowych:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • administracyjno-biurowych,
  • inżynieryjno - technicznych,
  • robotniczych.

 Cena kursu uzależniona jest od rodzaju szkolenia, grupy zawodowej, miejsca szkolenia i liczby uczestników.

Szkolenia prowadzimy w formie seminarium. Wykładowcami są specjaliści ds. bhp oraz specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej. Nasze kursy wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi, filmami, prezentacją budowy gaśnic, praktycznymi ćwiczeniami z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów i apteczek pierwszej pomocy. 

 

Informacje o szkoleniach bhp

 

Obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z art. 2373 Kodeksu Pracy. Ponadto szczegółowe uregulowania dotyczące szkoleń bhp zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny muszą odbyć nowo zatrudniani pracownicy, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu oraz studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką. Jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, to na każdym z nich musi odbyć instruktaż stanowiskowy.

Pierwsze szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzone w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od szkolenia wstępnego. Dla pozostałych stanowisk pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone w czasie nie dłuższym niż rok od szkolenia wstępnego.

Szkolenia okresowe muszą być powtarzane z częstotliwością zależną od zajmowanego stanowiska. Dla poszczególnych grup stanowisk szkolenia okresowe należy przeprowadzać co najmniej raz na:

  • pracownicy administracyjno-biurowi: 6 lat
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni: 5 lat
  • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami: 5 lat
  • stanowiska robotnicze: 3 lata (w przypadku dużego zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa co rok)

Ze szkolenia okresowego mogą być zwolnione osoby, które przedstawią zaświadczenie z odbycia szkolenia okresowego o takim samym zakresie temtycznym u innego pracodawcy. Szkolenie okresowe powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiadomości z zakresu odbytego kursu.

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna