telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Dokumentacja i usługi ppoż

Dowiedz się więcej o usługach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zespół składający się ze specjalistów z poszczególnych obszarów związanych z bezpieczeństwem pożarowym umożliwia nam realizację zadań w szerokim zakresie i z zachowaniem najwyższej staranności.

Zaczynając od podstawowego dokumentu dot. ochrony przeciwpożarowej w obiekcie jakim jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, a kończąc na projektowaniu i montażu systemów przeciwpożarowych, jesteśmy w stanie zrealizować usługę w pełni profesjonalnie i w konkurencyjnej cenie. Przykładowe zamówienie obejmujące kilka usług, które pozwoli na zoptymalizowanie kosztów może wyglądać następująco. Opracowujemy lub aktualizujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku, rozmieszczamy znaki bezpieczeństwa pożarowego oraz ewakuacyjne, wyposażamy obiekt w gaśnice, przeprowadzamy szkolenie ppoż i zapoznajemy użytkowników obiektu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Wariantem takiego szkolenia mogą być ćwiczenia praktyczne z obsługi gaśnic i gaszenia pożarów.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych usług oraz informacjami dotyczącymi zagadnień ochrony ppoż. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.