telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Usługi PPOŻ Warszawa

Zespół składający się ze specjalistów z poszczególnych obszarów związanych z bezpieczeństwem pożarowym umożliwia nam realizację usługi ... Więcej

ppoż Warszawa w szerokim zakresie i z zachowaniem najwyższej staranności. Usługi ppoż Warszawa w ofercie firmy FireFlow to kompleksowa i indywidualna analiza zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zaczynając od podstawowego dokumentu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, jakim są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, a kończąc na projektowaniu i montażu systemów przeciwpożarowych, jesteśmy w stanie zrealizować usługi ppoż w pełni profesjonalnie i w konkurencyjnej cenie. Jesteśmy otwarci na elastyczne łączenie poszczególnych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz optymalne dopasowanie do potrzeb naszych klientów.

Przykładem może być próbna ewakuacja, gdzie możemy zaproponować pełną usługę ppoż obejmującą:

  • zgłoszenie ewakuacji,
  • opracowanie scenariusza próbnej ewakuacji,
  • szkolenie pracowników z zasad ewakuacji, zagrożeń pożarowych i obsługi urządzeń ppoż,
  • ocenę przebiegu ćwiczeń,
  • sporządzenie protokołu próbnej ewakuacji,
  • wsparcie i doradztwo na każdym etapie.

W wersji uproszczonej usługa próbnej ewakuacji może polegać jedynie na ocenie przebiegu ćwiczeń i sporządzeniu odpowiedniego protokołu.

Usługa ppoż w podstawowym zakresie stanowi równie znaczące wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie próbnej ewakuacji. Pozwala wychwycić wszelkie błędy organizacyjne lub techniczne oraz zastosować odpowiednie działania naprawcze.

Usługi przeciwpożarowe Warszawa

Często poszukiwanymi usługami ppoż będą też te związane z opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej okresową aktualizacją. Jest to podstawowy dokument z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o którym powinna pamiętać większość właścicieli lub zarządców nieruchomości w Warszawie i innych miejscowościach.

Większe firmy i instytucje mogą być zainteresowane obsługą przez inspektora ppoż. Będzie to specjalista, który zadba aby obowiązki wynikające z przepisów ochrony przeciwpożarowej były spełnione. Jego wsparcie doradcze i kontrolne będzie znaczącym elementem prawidłowo funkcjonującego systemu bezpieczeństwa.

Szkolenia przeciwpożarowe są usługą skierowaną przede wszystkim do pracodawców, którzy chcą zapoznać swoich pracowników z postanowieniami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub po prostu przypomnieć i zaktualizować ich wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń pożarowych oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Mogą to być szkolenia tylko teoretyczne lub bardziej rozbudowane obejmujące część praktyczną, najczęściej polegającą na użyciu gaśnic.

Przegląd ppoż budynku jest usługą polegającą na stwierdzeniu rozbieżności pomiędzy wymaganiami przepisów, a rzeczywistym stanem budynku. Ocena odbywa się na podstawie wizji lokalnej i analizie dokumentacji obiektu. Wszelkie nieprawidłowości i niezgodności opisywane są w protokole przeglądu.

Opinia ppoż obejmuje opracowanie analizy problemu w zakresie przedstawionym przez zleceniodawcę. Opinia opiera się na analizie problemu w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe.

Ze szczegółami poszczególnych usług ppoż można zapoznać się na odpowiednich stronach naszego serwisu. Usługi ppoż świadczymy głównie na terenie miasta Warszawa oraz województwa mazowieckiego.

Usługi przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa to szereg działań podejmowanych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia pożaru oraz czynności mające na celu odpowiednią reakcję i postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru. Jednymi z najważniejszych aspektów wpływających na bezpieczeństwo pożarowe będzie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, regularnie organizowane szkolenia przeciwpożarowe, odpowiedni stan techniczny zabezpieczeń przeciwpożarowych, między innymi systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania i innych urządzeń przeciwpożarowych.

Usługi ppoż kompleksowo

Przykładowe zamówienie, obejmujące usługi ppoż kompleksowo i w szerokim zakresie, które pozwoli na zoptymalizowanie kosztów może wyglądać następująco:

  • opracowujemy lub aktualizujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku,
  • rozmieszczamy znaki bezpieczeństwa pożarowego oraz ewakuacyjne,
  • wyposażamy obiekt w gaśnice, przeprowadzamy szkolenie ppoż
  • zapoznajemy użytkowników obiektu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Wariantem takiego szkolenia mogą być ćwiczenia praktyczne z obsługi gaśnic i gaszenia pożarów.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych usług przeciwpożarowych oraz informacjami dotyczącymi zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy do współpracy w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa pożarowego.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998