telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Inspektor ochrony przeciwpożarowej Warszawa

Świadczone przez FireFlow usługi przeciwpożarowe (ppoż) obejmują wszelkie działania podejmowane w celu ochrony firmy i pracowników przed wystąpieniem pożaru i jego rozprzestrzenianiem. Szkolimy w zakresie odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia strat materialnych i ludzkich związanych z pożarem lub awarią.

Oferujemy Państwu szeroki zakres działań – świadczone przez najlepszych fachowców usługi przeciwpożarowe oraz serwis szkoleniowy. Warszawa jest głównym miejscem naszej działalności. Ponadto proponujemy profesjonalne usługi specjalistów. Każdy inspektor ochrony przeciwpożarowej uprawniony jest do wykonywania wielu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej odnoszących się bezpośrednio do obowiązków osoby władającej budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Wykonuje określone obowiązki, które mają na celu przygotowanie zakładu i pracowników do podjęcia efektywnych działań w sytuacji kryzysowej. Warto wiedzieć, że ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje właścicieli zakładów pracy i administratorów budynków, by podejmowali stosowne działania zwiększające poziom bezpieczeństwa, między innymi zatrudniając specjalistę w tym zakresie.

Podstawowe obowiązki inspektora ochrony przeciwpożarowej

Profesjonalny, wykwalifikowani inspektor ma obowiązek podjąć szereg zobowiązań w zakresie doradztwa i aktywnego przygotowania do działań, m.in. w zakresie kontroli i wsparcia pracodawcy we wszelkich kwestiach związanych z przestrzeganiem przez zakład pracy wymagań przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych. Podejmując jakiekolwiek działania inspektor ochrony przeciwpożarowej, musi brać pod uwagę przede wszystkim m.in. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Taki fachowiec dba o wyposażenie budynku obiektu lub terenu, którym zarządza jego właściciel, w odpowiedni sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Ponadto dokonuje konserwacji (i w razie potrzeby napraw) urządzeń gaśniczych, aby w sytuacji, kiedy ich użycie będzie konieczne, były zawsze sprawne. Wykonuje także szereg innych czynności, które szczegółowo omówiono poniżej.

Przekrój działań podejmowanych przez inspektora ochrony ppoż

Jakie działania należą do pozostałych obowiązków inspektora?

  • przygotowuje i formułuje on odpowiednie procedury mające na celu przygotowanie budynków lub terenu wokół zakładu pracy na wypadek konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub innych wydarzeń losowych zależnych od sytuacji;
  • informuje pracowników o przepisach oraz procedurach postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, przeprowadza szkolenia wewnętrzne i świadczy usługi doradcze w tym zakresie;
  • uczestniczy w przygotowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • chociaż raz na dwa lata (w obiekcie, w którym przebywa ponad pięćdziesiąt osób) planuje i przeprowadza próbne ewakuacje mające na celu przygotowanie pracowników do działania w sytuacji zagrożenia pożarem;
  • wykonuje kontrole w poszczególnych działach i komórkach zakładu pracy, aby sprawdzić, czy pracownicy przestrzegają instrukcji i sformułowanych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna