OFERTA SPECJALNA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą promocyjną na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły. Oferujemy profesjonalne opracowanie instrukcji w konkurencyjnej cenie.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

telefontelefonlp.wolferif@ofni

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - opracowanie i aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą opracowania i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, która zadowoli naszych potencjalnych klientów zarówno pod względem jakościowym jak i kosztowym.

W ramach usługi opracowujemy także warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 
Szybka wycena

Szybka wycena po wypełnieniu formularza szczegółowego umieszczonego z prawej strony. Jako alternatywa możliwość przekazania informacji telefonicznie lub zadanie pytania poprzez menu Kontakt.

Profesjonalne opracowanie

Gwarantujemy opracowanie instrukcji spełniającej wymagania obowiązujących przepisów i organów kontrolnych.

 

 

Niskie koszty

Wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w konkurencyjnej cenie, bez kompromisów pod względem wartości merytorycznej. Możliwośc negocjowania cen, rabaty przy dużych zamówieniach.

Opracowywana przez naszych specjalistów instrukcja spełnia wszystkie wymagania przepisów prawa oraz opiera się na wiedzy technicznej. Daje to pewność, że dokument taki nie będzie zakwestionowany przez organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej. Oprócz wysokiej wartości merytorycznej, instrukcja wykonana jest w sposób przejrzysty i czytelny. Jest to szczególnie ważne w części graficznej, zawierającej między innymi plany ewakuacji z obiektu oraz dużą ilość innych, wymaganych prawem informacji.

 Pytając o usługę opracowania lub aktualizacji instrukcji p.poż. otrzymują Państwo szybką wycenę. Natomiast po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie przystępujemy do realizacji. Dostosowujemy się do Państwa możliwości współpracy w zakresie udostępnienia niezbędnej dokumentacji i przekazania informacji dotyczących obiektu.

 Poniżej prezentujemy w jaki sposób działamy, aby zapewnić najwyższą jakość usługi.

 Krok 1. Zapytanie ofertowe

Mają Państwo możliwość wysłania szybkiego pytania za pomocą formularza umieszczonego z prawej strony. rozwiń

Krok 2. Zamówienie i realizacja.

W momencie otrzymania zamówienia na opracowanie lub aktualizację instrukcji konsultujemy się z klientem w celu ustalenia szczegółowego planu działania oraz terminu przekazania dokumentu. Umawiamy się na termin przpeprowadzenia wizji lokalnej, bez której niemożliwe jest opracowanie w pełni wartościowej instrukcji.

Krok 3. Przekazanie instrukcji.

Najpóźniej w chwili upływu ustalonego terminu realizacji przekazujemy dokumentację.

rozwiń

Krok 4. Płatność.

Po przyjęciu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

  

Informacje o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego często wyszukiwane są pod różnymi nazwami, które w znaczny sposób odbiegają od prawidłowej. Jako przykłady można podać: instrukcja p.poż, instrukcja ppoż, instrukcja pożarowa, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instrukcja ochrony przeciwpożarowej, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ppoż obiektu, instrukcja bezpieczeństwa ppoż. W większości przypadków osoby szukające w ten sposób informacji mają na myśli instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązek opracowania instrukcji ppoż

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest podstawowym dokumentem regulującym kwestie związane z ochroną przeciwpożarową na obszarze konkretnego obiektu. Obowiązek opracowania instrukcji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Obowiązek ten nie dotyczy wszystkich obiektów. Zwolnione są z niego budynki mieszkalne oraz inne budynki, których kubatura brutto nie przekracza 1000 m3 (dla budynków inwentarskich 1500 m3). Jeśli jest to obiekt inny niż budynek, to powierzchnia strefy pożarowej mniejsza niż 1000 m2 zwalnia z obowiązku opracowania instrukcji. Powyższe zwolnienia nie dotyczą sytuacji, kiedy w obiekcie występuje strefa zagrożenia wybuchem. Wtedy niezależnie od kubatury lub powierzchni strefy pożarowej instrukcja ppoż. jest zawsze wymagana. 

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego musi byc przeprowadzana conajmniej raz na dwa lata. Aktualizacja powinna być także wykonana przy każdorazowej zmianie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Będzie to dotyczyło sytuacji kiedy przebudowie ulegają ciągi komunikacyjne wpływając na ilość wyjść ewakuacyjnych oraz długość przejść i dojść ewakuacyjnych. Podobnie będzie się działo w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu, który może polegać np. na połączeniu pomieszczeń i stworzeniu sali, w której będzie przbywało jednocześnie więcej niż 50 osób. To są jedne z wielu sytuacji, które będą wymuszały aktualizację instrukcji, ale także całościow przeanalizowanie ich wpływu na zmianę warunków ochrony ppoż i wynikające z tego działania. Fakt dokonania aktualizacji instrukcji ppoż powienien być odnotowany na odpowiedniej karcie zawartwej w instrukcji.

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - warunki ochrony przeciwpożarowej

Wymagana zawartość instrukcji określona została szczegółowo w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymaganie dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej oraz części graficznej. W przypadku niektórych obiektów konieczne jest przekazanie tych informacji Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie niemożliwe jest prawidłowe opracowanie tych zagadnień bez dostępu do dokumentacji budowlanej oraz bez przeprowadzenia wizji w celu stwierdzenia stanu rzeczywistego. Stąd też należy wystrzegać sie gotowych instrukcji, będących zlepkiem przepisów i ogólnych informacji związanych z ochroną przeciwpożarową, ale w żadnym stopniu nie odnoszących się do obiektu bedącego podstawą opracowania.

Instrukcja pożarowa musi regulować wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, w tym gaśnice oraz informować o zasadach przeprowadzania przeglądów technicznych. Dokument musi opisywać zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, warunki i procedury dotyczące ewakuacji, zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych oraz podział obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników obiektu i sposób zapoznania ich  z treścią instrukcji. Zawartość części graficznej także ujęta została w szczegółowe ramy, których opracowujący instrukcję musi się trzymać. Wymagania te ujęte zostały w 12 podpunktach, z których jako przykładowe można wymienić informacje o charakterystyce budowlanej obiektu, czyli wysokość, liczba kondygnacji, powierzchnia, podział na strefy pożarowe. Ponadto należy zamieścić informacje o występujących substancjach palnych i ich parametrach pożarowych, gęstości obciążenia ogniowego, występowaniu stref zagrożenia wybuchem, rozmieszczeniu sprzętu przeciwpożarowego, hydrantów zewnętrznych. Należy wskazać przebieg dróg pożarowych, dróg ewakuacyjnych, zaznaczyć wjazd na teren ogrodzony oraz określić liczbę osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach.

Należy pamiętać, aby instrukcja nie była anonimowa. Zgodnie z rozporządzeniem musi być opatrzona informacją o podmiocie opracowującym dokument.

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wypełnij formularz w celu otrzymania oferty.

Dostępna dokumentacja: