telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Próbna ewakuacja | Ćwiczenia ewakuacyjne

Mając na uwadze, że bezpieczna i sprawna ewakuacja z budynku jest zawsze czynnością priorytetową w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, w naszej ofercie znajduje się kompleksowe przygotowanie próbnej ewakuacji i wsparcie w jej przeprowadzeniu. Tym samym pomagamy zrealizować obowiązek wynikający z obowiązującego prawa.

ćwiczenia ewakuacyjne

Usługa obejmuje:

  • opracowanie scenariusza próbnej ewakuacji,
  • zgłoszenie ćwiczeń do właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • wsparcie w przeprowadzeniu ćwiczeń, doradztwo, możliwość zadymienia pomieszczeń,
  • obserwacja przebiegu ewakuacji pod kątem występujących nieprawidłowości,
  • podsumowanie i sporządzenie protokołu zawierającego stwierdzone błędy.

W realizację zlecenia zaangażowani są zawsze strażacy, specjaliści ochrony przeciwpożarowej. W ramach ćwiczeń zapewniamy możliwość zadymienia wybranej części obiektu bezpiecznym dymem teatralnym, zwiększając realizm symulowanej sytuacji zagrożenia pożarowego. Przez cały czas trwania ćwiczeń nasi specjaliści obserwują ich całościowy przebieg oraz zwracają szczególną uwagę na elementy newralgiczne z punktu widzenia procesu ewakuacji.

Na życzenie naszych klientów ćwiczenia praktyczne mogą być poprzedzone wstępem (szkoleniem) teoretycznym dotyczącym zasad ewakuacji.

Ponadto jako dodatkowy element ćwiczeń zaproponować możemy:

  • praktyczne udzielanie pierwszej pomocy, np. zakładając wystąpienie obrażeń u osób ewakuujących się,
  • gaszenie pożaru za pomocą gaśnic.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Częstotliwość przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych

Obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wynika z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Obowiązek ten, nazywany potocznie ćwiczeniami ewakuacyjnymi lub próbną ewakuacją, musi być realizowany co najmniej raz na dwa lata przez właściciela lub zarządcę obiektu przeznaczonego dla więcej niż 50 stałych użytkowników. Ćwiczenia nie muszą być przeprowadzane w przypadku obiektów zaliczanych do kategorii ZL IV – budynki mieszkalne.

Bardziej rygorystyczne wymogi przewidziano dla obiektów, gdzie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa większa niż 50 użytkowników (np. szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie). W sytuacjach takich ćwiczenia należy przeprowadzać co najmniej raz w roku oraz dodatkowo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od pojawienia się nowych użytkowników w obiekcie.

Zgłaszanie próbnej ewakuacji

Każde praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji powinno być zgłoszone do właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie takie należy wykonać nie później niż na tydzień przed planowanym terminem przeprowadzenia ćwiczeń. Informacja powinna zawierać informacje o obiekcie i terminie próbnej ewakuacji. Dodatkowo zalecane jest umieszczenie informacji o osobie do kontaktu.

Straż Pożarna nie ma obowiązku przyjeżdzać na miejsce ćwiczeń. Zdarza się, że bierze bezpośredni udział w ćwiczeniach lub uczestniczy w nich tylko w roli obserwatora.

Każde ćwiczenia ewakuacyjne powinny być podparte sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy opracować ich scenariusz, a po ich zakończeniu należy sporządzić protokół podsumowujący przebieg ewakuacji.

Inne obowiązki związane z ćwiczeniami ewakuacyjnymi

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji jest okazją do skontrolowania działania procedur dotyczących ewakuacji, sprawności i sposobu działania systemów i urządzeń przeciwpożarowych, współdziałania poszczególnych osób wykonujących wyznaczone zadania w zakresie ewakuacji.

Z ewakuacją wiąże się kolejny obowiązek wynikający z Art. 2091 Kodeksu Pracy. Zapis ten mówi, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych pracowników wyznaczonych zgodnie z Kodeksem Pracy jest okazją do przypomnienia przydzielonych obowiązków i przećwiczenia ich w sytuacji zbliżonej do rzeczywistej. 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998