OFERTA SPECJALNA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą promocyjną na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły. Oferujemy profesjonalne opracowanie instrukcji w konkurencyjnej cenie.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

telefontelefonlp.wolferif@ofni

Szkolenia ppoż - teoretyczne i praktyczne

 

 

 
Dla pracowników do ewakuacji

Szkolenie przeciwpożarowe przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Spełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu Pracy.

Zapoznanie z instrukcją

Szkolenie ppoż zapoznające pracowników z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

Praktyczne z obsługi gaśnic

Gaszenie pożaru różnymi typami gaśnic. Szkolenie oferowane jako pakiet ze szkoleniem teoretycznym lub realizowane niezależnie.

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do ewakuacji

szkolenie ppoż praktyczne z obsługi gaśnic

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca realizując obowiązek wyznaczenia takich osób, wynikający z Kodeksu Pracy, powinien zapewnić ich przeszkolenie w zakresie powierzonych obowiązków.

Szkolenie skupia się na kwestiach obsługi gaśnic, zagrożeń występujących w przypadku wystąpienia pożaru, zachowania się w sytuacji zagrożenia, zasad przeprowadzania ewakuacji.

Kurs prowadzony jest przez specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W szkoleniu wykorzystujemy materiały multimedialne w postaci prezentacji oraz filmów.

Szkolenie zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

 Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Pozwala to zrealizować obowiązek wynikający z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Szkolenie to powiązane jest najczęściej z usługą opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Kurs prowadzony jest przez specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W szkoleniu wykorzystujemy materiały multimedialne w postaci prezentacji oraz filmów.

 

Szkolenia ppoż praktyczne z obsługi gaśnic i gaszenia pożarów

 Kurs organizujemy jako element szkolenia teoretycznego lub niezależnie.

W ramach ćwiczeń uczestnicy gaszą pożar przy użyciu różnych typów gaśnic. Do wykorzystania mają najbardziej popularne gaśnice proszkowe, ale także gaśnice śniegowe (CO2) oraz rzadziej spotykane gaśnice pianowe. Trening umożliwia zapoznanie się i oswojenie się z obsługą sprzętu gaśniczego. Jest dobrą okazją do porównania skuteczności działania poszczególnych środków gaśniczych.

Zapewniamy zabezpieczenie uczestników ćwiczeń w ubranie ochronne oraz hełm. 

Szkolenie organizujemy w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę lub proponujemy własną lokalizację. Preferowanym obszarem organizacji szkolenia jest Warszawa oraz województwo mazowieckie.