telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Usługi PPOŻ

Szkolenie PPOŻ

Szkolenie ppoż dla pracowników jest ważnym elementem sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa pożarowego. Pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Szkolenie przeprowadzone przez specjalistów w branży ochrony ppoż jest gwarancją skutecznego przekazania wiedzy oraz zainteresowania słuchaczy tematyką szkolenia. 

Szkolenie ppoż
 
Dostosowane do potrzeb i oczekiwań
 
Realizacja przez inżynierów pożarnictwa
 
Wysoka wartość merytoryczna
Sprawdź dlaczego warto powierzyć przeprowadzenie szkolenia PPOŻ specjalistom z FireFlow!

Kursy PPOŻ w Warszawie

Organizujemy kursy ppoż dla pracowników, pracodawców oraz wszystkich grup zawodowych. Szkolimy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy robotniczych, administracyjno - biurowych, kierowniczych, inżynieryjno - technicznych. Program szkolenia dostosowujemy do specyfiki zajmowanego stanowiska.

Główne szkolenia ppoż w naszej ofercie:

 • Szkolenie pracowników wyznaczonych do ewakuacji.
 • Zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
 • Praktyczne szkolenie z obsługi gaśnic i gaszenia pożarów.

Jesteśmy otwarci na elastyczne dostosowanie oferty szkoleń do potrzeb naszych klientów.

Szkolenie pracowników wyznaczonych do ewakuacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Pracodawca realizując obowiązek wyznaczenia takich osób, wynikający z Art. 2091 Kodeksu Pracy, powinien zapewnić ich przeszkolenie w zakresie powierzonych obowiązków.

Szkolenie pracowników wyznaczonych do ewakuacji skupia się na:

 • zasadach obsługi gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych dostępnych w miejscu pracy,
 • zagrożeniach występujących w przypadku wystąpienia pożaru,
 • zachowaniu się w przypadku pożaru,
 • zapoznaniu z procedurami na wypadek powstania pożaru,
 • zasadach przeprowadzania ewakuacji.

Kurs prowadzony jest przez specjalistów ochrony przeciwpożarowej, strażaków z doświadczeniem praktycznym w zakresie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

W szkoleniu wykorzystujemy materiały multimedialne w postaci prezentacji oraz filmów. Istnieje możliwość rozbudowania szkolenia o część praktyczną. W ramach praktyki doskonalimy umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, użycia hydrantów, poruszania się w strefie zadymienia.

Szkolenie ppoż - zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i przepisami przeciwpożarowymi. Pozwala to zrealizować obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Program szkolenia obejmuje:

 • podstawowe zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w obiekcie,
 • zasady konserwacji i przeglądów urządzeń przeciwpożarowych,
 • przyczyny powstawania pożarów,
 • sposoby postępowania i zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przed przybyciem Państwowej Straży Pożarnej,
 • informacje na temat ogólnych zasad gaszenia pożarów,
 • wiadomości na temat podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego maszyn i urządzeń,
 • wyposażenie w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe występujące w danym obiekcie,
 • zasady zapewniania bezpiecznej ewakuacji osobom przebywającym w budynku,

Szkolenie powiązane jest najczęściej z usługą opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Kurs prowadzony jest przez specjalistów ochrony przeciwpożarowej z dużym doświadczeniem oraz przy wykorzystaniu pomocy multimedialnych.

Szkolenie przeciwpożarowe praktyczne z obsługi gaśnic i gaszenia pożarów

Gaszenie gaśnicami

Kurs praktycznego gaszenia pożarów przeznaczony jest dla osób, które chcą osiągnąć maksimum korzyści ze szkolenia ppoż. Szkolenie praktyczne pozwala zweryfikować wiedzę zdobytą podczas dotychczasowych kursów teoretycznych. Często jest to weryfikacja negatywna, ale dzięki temu można wyciągnąć odpowiednie wnioski, aby w sytuacji rzeczywistego pożaru postępować prawidłowo.

Podczas kursu zapewniamy zabezpieczenie uczestników ćwiczeń w ubranie ochronne. Szkolenie organizujemy w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę lub proponujemy własną lokalizację. Preferowanym obszarem organizacji szkolenia jest Warszawa oraz województwo mazowieckie.

W ramach ćwiczeń uczestnicy gaszą pożar przy użyciu różnych typów gaśnic. Do wykorzystania mają najbardziej popularne gaśnice proszkowe - 1 kg tzw. "samochodowe", 2 kg, 4 kg, 6 kg. Uczestnicy szkolenia używają gaśnic śniegowych (CO2) oraz rzadziej spotykanych gaśnic pianowych. Gaszenie odbywa się także z użyciem koca gaśniczego.

Trening umożliwia zapoznanie się i oswojenie się z obsługą sprzętu gaśniczego. Jest dobrą okazją do porównania skuteczności działania poszczególnych środków gaśniczych.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998