telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Szkolenie PPOŻ | Szkolenie przeciwpożarowe

 

 

 
Dla pracowników do ewakuacji

Szkolenie przeciwpożarowe przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Spełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu Pracy.

Zapoznanie z instrukcją

Szkolenie ppoż zapoznające pracowników z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

Praktyczne z obsługi gaśnic

Gaszenie pożaru różnymi typami gaśnic. Szkolenie oferowane jako pakiet ze szkoleniem teoretycznym lub realizowane niezależnie.

Szkolenie pracowników wyznaczonych do ewakuacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

szkolenie ppoż

Pracodawca realizując obowiązek wyznaczenia takich osób, wynikający z Kodeksu Pracy, powinien zapewnić ich przeszkolenie w zakresie powierzonych obowiązków. Szkolenie skupia się na kwestiach obsługi gaśnic, zagrożeń występujących w przypadku wystąpienia pożaru, zachowania się w sytuacji zagrożenia, zasad przeprowadzania ewakuacji.

Kurs prowadzony jest przez specjalistów ochrony przeciwpożarowej z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W szkoleniu wykorzystujemy materiały multimedialne w postaci prezentacji oraz filmów.

Szkolenie zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Pozwala to zrealizować obowiązek wynikający z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Szkolenie to powiązane jest najczęściej z usługą opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Kurs prowadzony jest przez specjalistów ochrony przeciwpożarowej z dużym doświadczeniem, przy wykorzystaniu pomocy multimedilnych. 

Szkolenia ppoż praktyczne z obsługi gaśnic i gaszenia pożarów

Kurs organizujemy jako element szkolenia teoretycznego lub niezależnie. Zapewniamy zabezpieczenie uczestników ćwiczeń w ubranie ochronne. Szkolenie organizujemy w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę lub proponujemy własną lokalizację. Preferowanym obszarem organizacji szkolenia jest Warszawa oraz województwo mazowieckie.

W ramach ćwiczeń uczestnicy gaszą pożar przy użyciu różnych typów gaśnic. Do wykorzystania mają najbardziej popularne gaśnice proszkowe, ale także gaśnice śniegowe (CO2) oraz rzadziej spotykane gaśnice pianowe. Trening umożliwia zapoznanie się i oswojenie się z obsługą sprzętu gaśniczego. Jest dobrą okazją do porównania skuteczności działania poszczególnych środków gaśniczych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998